EST

Ülesaare teenindushoone

Ülesaare puhkeküla ehitamise teist etappi, teenindushoonet rahastati osaliselt Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetmest 4.1 summas 112 386,00 eurot.

Objekt valmis ajavahemikul 01.09.2013 – 19.06.2014